Zašto treba kupovati domaće proizvode?

Svako od nas želi da za svoj novac kupi ono najbolje, bez obzira na to o kojoj vrsti proizvoda je reč. Zato je dilema da li kupiti strani ili domaći proizvod svakako iza kriterijuma koji se tiče odnosa kvaliteta i cene, što je u potrošačkom vremenu potpuno logična stvar.Ono što nam može pomoći da tu dilemu savladamo u korist domaćih proizvoda jesu benefiti koje društvo ostvaruje ukoliko trgovina domaćim proizvodima prevlada u odnosu na strane. U nastavku teksta saznajte koje to benefite možemo osetiti davanjem prednosti produktima proizvedenim na domaćem području i od naših sirovina.

Kvalitet ne zaostaje za uvoznim proizvodima

sapun cvet posudaSvi ljudi koji žele da u savremenom svetu lansiraju proizvode ili usluge na tržište, znaju koliko je važan jedan pojam – konkurencija. Neophodno je osvrnuti se na druge proizvođače iste vrste artikla kako bi put kao uspehu dobio svoj smer i jasno definisane korake.Standarde postavljaju najbolji i najpoznatiji, ali moraju da ih slede i pokušavaju dostignuti one koji su u poslu novi, kako bi zadobili kupce. Upravo je u tome prednost novih malih proizvođača u našoj zemlji.Njihova namera da se probiju na tržištu zasniva se na činjenici da kvalitet ne sme zaostajati za drugim proizvodima koji se uvoze, a iste su vrste, već mora biti barem u istom rangu, tako da ćete za cenu tog proizvoda zaista dobiti garantovani kvalitet.Ovaj domaći brend tako omogućava da po pristupačnim cenama ponudi artikle koji po kvalitetu ni najmanje ne kaskaju za inostranim artiklima iz iste kategorije – pamučnim donjim vešom najfinijeg opipa.

Kupovinom domaćih proizvoda pospešujemo razvitak domaće ekonomije

Svaki put kada kupimo proizvod nastao na teritoriji naše zemlje i od naših sirovina, rukama naših radnika, mi doprinosimo napretku svoje ekonomije, puneći državni budžet.Na taj način se gradi ekonomski stabilno društvo, koje će dalje ulagati u svoje institucije – zdravstvo, obrazovanje i slično, koje su temelj svakog uređenog sistema. Pored toga, unapređivanje domaće privrede usporava povećavanje poreza. Kada ekonomski sektor države ojača, onda je potreba za novim nametima smanjena, a kada je taj uspeh natprosečno veliki, dešava se i da je država u prilici da postojeće vrednosti poreza umanji.

Poverenje domaćim proizvođačima ohrabruje i druge da se otisnu na taj put

Kada god ukažemo poverenje nekom od naših preduzetnika, osiguravamo negov napredak, koji onda može biti odlična podloga i za druge ljude koji se dvoume da li da ostanu na radnom mestu na kojem trenutno sanjaju o nekom novom poslu, kreiranom po sopstvenoj zamisli.Ako u društvu dominira skepsa prema domaćim proizvodima, to će ometati njihov uspeh, a samim tim uplašiti sve one koji razmišljaju o pokretanju svog biznisa, što u startu nije poželjno jer svaka nova proizvodnja obezbeđuje nova radna mesta i brojne druge benefite po društvenu zajednicu.Takođe, redovnom kupovinom kod domaćih proizvođača pospešujemo širenje postojeće proizvodnje, što znači i uvećavanje kapaciteta za zapošljavanje novih ljudi, a to je potrebno svakom društvu, ma koliko se ono visoko kotiralo na lestvici ekonomskog uspeha.

Rast domaćeg brenda može da ima evropske ili svetske razmere

Naravno da na početku novog biznisa ne razmišljamo o tome kako da za nas čuju na drugom kraju sveta, ali to može biti jedan od dugoročnih ciljeva. Danas, u svetu koji je postao globalno selo, tako nešto lakše je ngo ikada ranije.Kako bi stranci poželeli da na svojim rafovima prodaju proizvode iz naše zemlje, potrebno je da ona potvrdi svoj kvalitet na jednoj manjoj teritoriji – dakle – ovde, a odavde potom zakorači u svet kroz izvoz.Zato je neophodno da pružimo šansu našim rođacima, komšijama, sugrađanima i drugima, probavši proizvode koje oni prave, jer to je put do toga da brend postane poznat i šire, a znamo koliko to govori o uspehu i ugledu jedne zemlje.

Ekološki aspekti proizvodnje dobijaju sve više na značaju u današnjem svetu

Razmišljajmo logično – robu koja je proizvedena u udaljenim mestima potrebno je transportovati do nas, što je faktor koji dalje utiče na zagađenost vazduha, a takođe i na visinu cena proizvoda, u koje mora biti uvršten i prevoz te robe.Sve što se proizvede u Srbiji ima višestruko kraći put do svojih potrošača, pa je samim tim ta okolnost olakšavajuća i za životnu sredinu, a i za potrošače.Takođe, robu koja dugo putuje potrebno je skladištiti na određeni način, posebno kada je reč o hrani. Kako bi bila transportovana u nepromenjenom stanju, tako da se ne ošteti njen kvalitet, potrebno je čuvati je na određeni način, što podrazumeva upotrebu sredstava za konzerviranje hrane, a koji mogu na duge staze naškoditi zdravlju.

Kupovina domaćih proizvoda nije samo pristrasni rodoljubivi potez

Jasno je da dubina džepa svakog pojedinca diktira koji će se proizvodi naći u njegovoj korpi. Zato je razumljivo što će ta korpa sadržati uvozne proizvode ukoliko je njihova cena pristupačnija.Međutim, ako je moguće, treba razmišljati o dugoročnim posledicama po ekonomiju, koje su višestruko pozitivne ukoliko podržavamo domaće firme. Nažalost, put to stabilne ekonomije nije lak, ali je podrška našim preduzetnicima siguran put ka tome, a, izgleda, i nezaobilazan.Ne oklevajmo da ukažemo poverenje hrabrim ljudima koji su pokrenuli sopstvene biznise i time utabamo put stabilnijem okruženju za sve nas!